Blog

leef tijd

leeftijd ik krijg het (nog) niet te pakken wat het doet met mij met jou met ons ik zoek het kind in jou in iedere bejaarde kop achter de ogen het tranenmeerr bij de een wordt er gezwommen gedoken, gesparteld “BOMMETJE!” bij de ander steekt slechts die ene hand (nog)...

Lees meer

gewicht

mijn hart hoe zwaar een pond misschien maar minder dan een kilo terwijl toen wij elkander kusten het zweefde hoog tussen ons in en nu nu ik je rug aanschouw terwijl je mij verlaat is dat hart van mij niet meer te tillen

Lees meer

geluk bij een geluk

toen ik geluk voelde (aftastend en voorzichtig) (want voelen vind ik eng) vroeg ik mij af voelt geluk mij ook? en wat ervaart ze dan? kan ze mij toelaten? en kan ze me ook aan? hoelang duur ik dan bij haar? toen ze mij de antwoorden influisterde gebeurde er iets moois...

Lees meer

voor jou

dicht dichter dichterbij dichter bij jou dichter bij jouw gedicht bij jouw gedicht jouw gedicht gedicht dicht

Lees meer

het steekt

ik vroeg je het mes te verwijderen dat je in mijn rug geplant had je weigerde en verklaarde slechts waarom je het daar plantte ik zei dat ik zo niet vrij kon ademen dat het niet kies was dat mes te planten maar jij verklaarde slechts waarom je het daar plantte nu...

Lees meer

prikkelend

het stekelvarken zei ach knuffelbeer  ik wil wel een relatie maar knuffelen  met stekelvarkens probeer het maar dat gaat nie tenzij… zei beer en uit de naaidoos pakte hij het oude speldenkussen zet jij maar een muziekje op zei hij, ik ben zo terug ik kleed me even om...

Lees meer

wijen

wie ben ik dat ik ik zoals ik wie ben jij dat jij jijt zoals jij  kan ik ikken zoals jij kan jij ikken zoals ik wie zijn wij dat wij wijen zoals jij en ik

Lees meer

tweestrijd

mijn hart zegtvolg mij nou maardat wat ik voel dat kloptterwijl mijn brein zegtmijn weg is beterdat wat ik weet is waardaar tussenin ben ikeen slechte mediatorprobeer die strijd te sussenmijn hart, mijn kop ze zijn me beiden liefhoe kies ik daar nou tussen?

Lees meer

alsof

ik heb de kaarsjes aan gedaanzodat ik in het vuur kan starende kachel uit, een deken omop Spotify iets met gitarenzo voel ik de genoeglijkheiddie we kennen nog van vroeger jarentoen jij nog levend naast mij zatje zachte strelen door mijn harennu heb ik slechts je...

Lees meer

halleluja!

jaja een mondkap ter bescherming in musea, op ons werk maar de here geeft ontferming qua corona in de kerk kaploos mogen wij daar binnen zingen het virus uit de lijven om theatraal te kunnen bidden of god corona wil verdrijven dan wordt de loftrompet gestoken speelt...

Lees meer

liefde

ik verklaarde de liefde mijn liefde nou dat heb ik geweten de liefde die ik toen ontving die zal ik nooit vergeten ik stond in meer dan vuur en vlam nog voor het allereerst gezicht probeer dát maar eens te vangen in een achtregelig gedicht

Lees meer

held

hij liet de wereld van zijn schouders rollen de last werd hem nu toch te zwaar nou kon hij wel wat hebben maar ’t was altijd stilstaan zelden hollen het begon hem door zijn hoofd te tollen altijd stond hij voor de ander klaar zijn eigen sores maakte hij onwaar door ze...

Lees meer

kluizenaar

mag ik voor een dagje in de drukte van mijn schedelheel even de kluizenaar zijnteruggetrokken in een hoekjeweg van alle stemmenmassa’adie rondgalmende gedachtenwaar zelfs de stilte voor een keertjezich even niet laat horendat ik daar rustig zitten kangenoeg heb aan...

Lees meer

verdwaald

ik was verdwaald  in mijn gedachtengangen ‘k had geen idee meer waar naartoe ik zag alleen maar dichte deuren wilde weg en wist niet hoe toen kwam ik jou daar  zomaar tegen je kwam me lachend tegemoet je hebt me  bij de hand genomen en bracht me naar mijn blij...

Lees meer

woning

we hebben een boom geplantvoor ieder kleinkind in ons leveniedere loot een plek gegevenin onze tuin, ons eigen landzo smeedden wij een diepe bandmet de plek waar wij verblevenen waar wij ons ook gaan begeven die band die houdt voor altijd standje kunt je huis en tuin...

Lees meer

first date

ze reisde naar het huisje waar hij woonde hij was weg ze belde aan hij deed open begroette haar ze was weg onhandig tastend  naar dit ben ik en wie ben jij ze waren weg weg van elkaar vanaf daar op weg naar elkaar

Lees meer