Stand-up Training


Stand-up Training

Samen aan elkaars leerdoel werken

Het is een uniek concept.
In een compacte groep intensief werken aan elkaars leerdoel. Gebruikmakend van de gezamenlijk aanwezige ervaring en kennis.
Intensief en onder de professionele begeleiding van een zeer betrokken trainer.

Er gaat een verhaal van een groep blinde mensen op het Indiase platteland die nog nooit een olifant hadden gezien.
Toen de koning, getroond op een olifant, zijn kamp opsloeg in de buurt, ging een groep afgevaardigden op bezoek en vroeg of zij de olifant mochten voelen.
Ze keerden terug met verschillende verhalen. De één zei: “De olifant is als een tapijt, dat waait in de wind”, de ander zei: “De olifant is als een stevige zuil!” Weer een ander zei: “De olifant is als een kronkelende slang die alle kanten op beweegt!” En nog een ander zei: “De olifant is als een touw, met rafels op het eind”.
(Photo by Ansie Potgieter)


Allen hadden gelijk. Iedereen had een beeld van een deel van de olifant. In de gezamenlijkheid van de collectieve kennis was de olifant compleet te maken. Van dat principe maken we in deze training gebruik.

Ieder brengt een leervraag in, persoonlijk, werkgerelateerd, op het vlak van communicatie, het maakt niet uit. Gebruikmakend van de collectieve kennis, vinden we antwoorden op je leervraag en keer je met een veel completer plaatje huiswaarts.

Waarom dit programma kiezen?

Je wilt dat je mensen elkaar beter leren kennen.
Je wilt dat ze elkaar versterken en op elkaar kunnen bouwen.
Je wilt het zelfoplossend vermogen van je mensen versterken.

Informatie over de training

Groep: 4-6 personen
Duur: 2 aaneengesloten dagdelen.
Locatie: Op jullie bedrijf of zelf te kiezen locatie in jullie regio.
Nodig: Zaal zonder tafels en met voldoende stoelen, flip-over, beamer en scherm.

Dit delen…