altijd

moeten we echt altijd het woordje altijd gebruiken? want dat is wat we  altijd doen waardoor we uitzonderingen  altijd buitensluiten dat kunnen we beter altijd anders doen