Selecteer een pagina

02022020

wanneer is het geboren?vroeg de ambtenaaraan de man voor zijn loketzijn haar als deurmatop het hoofdte-te-te-te tweestotterde de trotse vadertegen het loketde blosjes op zijn wangen stuiterden twee wat?vroeg de ambtenaarhij hield niet zostuitertaalvoor zijn...