In mij

ik heb mijn moeder ingeslikt‘t is ongemerkt gegaanmaar ‘t is gebeurddat is voor zekerze zit diep, diep, diepin mijaanschouwt daar alles wat ik doeen ik ik blijf haar maar behagentot ik kan voelendat ze me lieftdoor jou laat ze zich geldenIn hoe jouw glimlach tot mij...

Een versje dat er toe doet

Doe ik er eigenlijk wel toe? Dat is een lastige gedachte Als die steeds terugkeert in je hoofd Op den duur doet het zo’n zeer Doe ik er eigenlijk wel toe? Zie je nou? Daar is ie weer! Daar zit je toch niet op te wachten? Er wordt zo vaak in hem geloofd Doe ik er...