Selecteer een pagina

geen tijd

SS De Glorie verliet de haven het had haast om weg te gaan trossen los snel opgebonden vol vooruit er tegenaan de ego’s en de zakken vullen niet te lang stil blijven staan en weer door business maken niet piepen mensen stel je niet aan geld groeit niet op in lege...

aye aye

ik laat me drijven op het levenomdat dat óók een optie isik doe mee met wat zich aandienteen steeds verrassende belevenisik ben een scheepje op de golvendat zich laat sturen door de zeeen zie ik wat ideeën drijvendan drijf ik lustig met ze meeik weet je kunt ook zelf...

drijfveer

drijf mee met de golven  op die rivier van de steeds veranderende  werkelijkheid roei niet  tegen de stroom op ook niet met de riemen die je hebt het put je uit drijf mee  zie het wisselende landschap  op de oevers langstrekken als...