Selecteer een pagina

hemelbed

De lakens koudik hoor mijn hartmijn blik vangt jouwatnuwatnuwatnu Een minuut die langer dan een uurwachten hoe je kleding over de stoelleuning Je handen die straks mijmaar nu een bandje op je rug eerstlos Je weet dat iken jij onthultwe slaan de ogen neertasten...