Selecteer een pagina

visdief

hij vloog devoot over me heen terwijl ik zonnig zat te lunchen met zwarte kap en witte pij ging hij als monnik door de lucht het water vlak, het riet daarbij decor voor weer zijn avondmaal ging hij mij plots voor in gebed ik kon niet anders dan eerbiedig zijn en toen...

last

de mens hij is in schuld geborenen zal in schuld ook sterven gaanniet zo vreemd dat dat ook echt gebeurtals je dat ingewreven krijgtvan kinds af aan ik draag die schuld ook met me meedoor dienaars gods mij aangedragendaar loop ik dan met deze lastzij hebben mij dit...

mis

de priester sprak iets over vrede en verlossing en hoe geen mens meer hoeft te vrezen van de naderende dood in ’t paradijs, sprak hij daar is geen sprake van ontbossing en daar zetelt onze vader zijn daden bennen groot gezegend is de mens die in zijn zoon ook wil...

geloven

ik zag borden langs de snelweg schreeuwen dat ik in Jezus moet gaan geloven dan zal ik eindelijk eeuwig leven krijgen van zijn vader hoog daarboven die borden zijn daar neergezet door die vreemde groep van mensen die omdat ze hier geen tijd ervaren dan maar een eeuwig...

Natuureducatie

Kijk, zei de meester en hij wees door het raam ik neem jullie mee in het komende uur naar de wereld daarbuiten genaamd de natuur waar de vogeltjes wonen en de bloemetjes staan hij vertelde vol passie, was hevig begaan met de wereld daarbuiten, oreerde vol vuur over...