Selecteer een pagina

tactiel

mijn moeder leerde mijeen liedje spelenop de pianoik was een jaar of achtzij is al jaren doodals ik soms plaatsneemachter die wit met zwarte toestenkomt dat liedje als vanzelfweer uit mijn handenals uit de doodmijn vingertoppenbrengen haar tot levenraken haar heel...