Selecteer een pagina

onvermijdelijk

na het vasthoudenwat onvoorstelbaarzacht kon zijnen liefdevolkwam onvermijdelijkhet loslaten het vallenin de diepte het eenzaam zijn het ondraaglijkeverlangenom eventjesheel eventjesweer samenéén geheel te kunnen zijn