Selecteer een pagina

’s anderendaags

ik stelde aan dit woord voor het vandaag eens te belichten maar hij had het liever ’s anderendaags toen ik vroeg waarom zei hij omdat dat in hem zat hij deed altijd alles ’s anderendaags iets met ‘tijd’ en ‘later’ en liever ‘niet nu’ tja dat wordt vanzelf dan ’s...