02022020

wanneer is het geboren?vroeg de ambtenaaraan de man voor zijn loketzijn haar als deurmatop het hoofdte-te-te-te tweestotterde de trotse vadertegen het loketde blosjes op zijn wangen stuiterden twee wat?vroeg de ambtenaarhij hield niet zostuitertaalvoor zijn...

tralala

Schrijf! Zing met inkt wat je wilt zeggen Druk je uit met woorden Wat ik wil zeggen: Zing met inkt! Schrijf! Teken iets op zijn kop