Selecteer een pagina

vragen vragen vragen

zwaluwen vliegen door het blauw och arme muggen de ganzen gakken er op los wat hebben ze te zeggen? een tractor rijdt en puft waarheen, waartoe? en dan die ezel… wat een kabaal is hem iets aangedaan? auto’s brommen onnatuurlijk een helikopter ratelt door het zwerk met...