Als ik mijn leven zou herleven,
was ik dan ook wie ik nu ben
Ik zou andere keuzes maken
omdat ik nu de fouten ken
waardoor ik van mijn koers geraakte
en neerviel waar het niet meer ging
Ik zou veel minder schade hebben
begrijpen wat me toen ontging 

Ik zou een heel wijs leven leven
Opstaan voor de val ooit kwam
Het leven zou mij goed gezind zijn
Leven zonder stoot of schram

Of zou ik dan weer andere fouten maken
werd ik daardoor een andere man
Zou ik mezelf dan wel herkennen
als ik mezelf tegenkwam

Ik wil geen ander iemand wezen
ben blij dat ik mij zelf nu ken
door de keuzes die ik maakte
waardoor ik ben wie ik nu ben

Teken iets wat je deze week anders gaat doen

Dit delen: