Selecteer een pagina
oh originaliteit je bent het gif van creatieven
wiens bron jij troebel maakt met al jouw additieven
als oordelen, meningen en angsten om te falen
die menig geniaal idee fataal al deed doorklieven

___
Gedicht: © Hugo Vos

In vorm blijven. Dat is de kunst. Iedere vrijdag in 2022 giet ik mijn woorden in een voorbedachte vorm. Welke vorm ik kies hangt af van in welke vorm ik zelf verkeer. Want vormgeven is soms hard werken.
Gekozen versvorm van vandaag:

Kwatrijn: Is een vierregelig gedicht. Gewoonlijk ernstige, levensbeschouwelijke inhoud. Het rijmschema is (meestal) aaba. Omar Khayyam, een Perzische auteur uit de 11e eeuw, is bekend en invloedrijk gebleven door zijn wijsgierige kwatrijnen. Vandaar de naam Oosterse of Perzische kwatrijnen.
Ik probeerde “De eerste wet van Vos” (wie ken t hem niet…: “Originaliteit is de doodsteek voor creativiteit”) te vangen in dit kwatrijn.

Dit delen: