Selecteer een pagina
dat ook dichters moeten leren
wil ik helder proclameren

laten zij zich niet verstouten
in het verhullen van hun fouten

neem mijzelf nou eens bijvoorbeeld
bijvoorbeeld wat ik eerder schreef
schreef ik een lus-gedicht dat zei ik
ik zei het vol in overtuiging

zij die goed oplettend lazen
zaten zich toen te verbazen

want wat ontbrak dat was de lus
waardoor ik had gelogen dus

in het kwatrijn hoort het te lussen
lussen de woorden aan de zinnen
zinnen eindigen en ze beginnen
beginnen hier dus met het einde

verleden week ontbrak dat mooie
heb ik het flink zitten verklooien

ik kan die fout niet langer dragen
en wil u om verschoning vragen

___
Gedicht: © Hugo Vos

In vorm blijven. Dat is de kunst. Iedere vrijdag in 2022 giet ik mijn woorden in een voorbedachte vorm. Welke vorm ik kies hangt af van in welke vorm ik zelf verkeer. Want vormgeven is soms hard werken.
Gekozen versvorm van vandaag:

Luspoëzie (2)

Luspoezie ofwel Loop Poetry is afkomstig uit Engeland en populair op Engelstalige poëzie-sites.
Het gedicht bestaat uit 20 regels, een vaste structuur van distichons (een distichon = 2 regels) en kwatrijnen (een kwatrijn = 4 regels). De distichons rijmen, de kwatrijnen rijmen niet, maar vormen luspoëzie, wat inhoudt dat het laatste woord van regel 1 het beginwoord is van regel 2 enz.
Ik had daar afgelopen week overheen gelezen toen ik het ging toepassen. Tja… en daarmee ontbrak de hele essentie van de versvorm…

regels: 2+2+4+2+2+4+2+2
schema: aa bb cdef gg hh ijkl mm nn
metrum: vrij

Dit delen: