Selecteer een pagina
 vaak 
 als ik wandelend op straat
 naar de tegels kijk
 zie ik veel vertrouwen liggen
 
 al die mensen die voor mij gingen
 zijn het het klaarblijkelijk ergens verloren
 
 in zichzelf
 in de ander
 de buurt
 de maatschappij
 en opvallend vaak
 de mensheid
 
 ik raap het altijd op
 zo krijg ik meer en meer vertrouwen
 dat het allemaal ergens wel goed zal komen

 met mezelf
 met de ander
 de buurt
 de maatschappij
 en zelfs
 met de mensheid

©FuroreHugo
Schrijft iedere avond een vers. Dus vers.
________________________
Donderdagvers: vrije ruimte
Taal wil haar ding doen. Wat gebeurt er als ik het de vrije ruimte geef? Wat wil er dan gezegd worden?
Iedere donderdag in 2021 zet ik het hek open en kijk ik welke kant mijn taal opgaat.
52 weken lang. Alle andere dagen van de week heb ik een ander thema.
Ik vind het leuk als je een reactie achterlaat.

Dit delen: