het vloeit
 uit
 een staafje
 versmelt
 tot letters
 tot woorden
 tot zinnen
 tot verzen
 tot verhalen
 tot pleidooien
 tot wetten
 tot
 er iets verandert
 in de wereld
 in de mensheid
 in de groepen
 in de individuen
 in jou 
in mij


Teken iets met pen

Dit delen: