ik zie de meesjes voor mijn raam
 hun best steeds doen
 om niet gepakt te worden
 door Hendrik Havik,
 of Pieter Poes
 
 wie heeft het hen geleerd 
 de kunst van het zo schichtige
 omgevingskijken
 is er een mezenschool 
 met een kijkuit-examen?
 
 sprak moeder ze met trillers toe
 bij ’t eerste vlieden 
 uit het nest?
 heeft vader ze het streng
 omslachtig voorgedaan?
 
 komt dit geheel van hogerhand
 de tweede mezenkamer
 is het gepredikt
 vanaf een mezenkansel
 wie heeft hen toch dit ei gelegd?

©FuroreHugo
Schrijft iedere avond een vers. Dus vers
________________________________________
Woensdagvers: Observaties
Schrijven is kijken: Om je heen kijken en naar binnen kijken.
Als je dat om en om doet, kan dat een beeld geven van hoe je je verhoudt tot de wereld.
Iedere woensdag in 2021 schrijf en deel ik je zo’n observatie.
52 weken lang. Alle andere dagen van de week heb ik een ander thema.
Ik vind het leuk als je me volgt en reageert.

Dit delen: