ze zijn 
misschien beperkt
in denken of in handelen
de mensen 
met wie ik ben 
vandaag
ik zie mijzelf
denkbeeldig 
toch een soort 
de trap afwandelen
om uit te vinden
wie we zijn
waarom toch
plaats ik mij
zo boven hen
dat is de vraag
ik in die kaders 
zij uit de toon
ben ik zo anders dan?
natuurlijk niet
of ja
jawél!
heel anders zelfs
nét als zij
zo zijn we samen
buitengewoon

Teken hoeveel traptreden je vandaag hebt beklommen

Dit delen: