Selecteer een pagina

Als je overbuurman
vol in ’t leven
kanker krijgt

zwijg dan niet
maar raak hem

Die lieve vrouw
wier man
haar plotseling verliet

zwijgt niet!
raak haar!

Omwoel die pijn!

Die vriend
en die vriendin
wier kind het leven liet

raak hen!
spaar hen niet

Jouw goedbedoelde zwijgen
is een ontkenning
die niets biedt

Als mij ooit iets vreselijks overkomt
ontloop dan het gebeurde niet

Laat mij niet stilzwijgend
moeten vragen

Raak me!
Raak me!

Wees dan in godsnaam
niet zo bang
voor mijn verdriet


7-5-2018

Dit delen: