het is zo plat
 dat wat wij hebben
 zo oppervlakkig 
 en ondiep
 toch blijf ik
 je maar pakken
 veel te lang
 steeds aan je plakken
 ik leg je veel te weinig 
 weg want
 ik heb leegtes
 om te vullen 
 met zien
 hoe anderen
 steeds lullen
 over de platheid 
 van het leven waar 
 ze geen diepgang
 meer aan geven
 en ook ik
 geef commentaren
 met oppervlakkige ja-maren ook
 als ik ’s avonds moe ga slapen
 staat het scherm
 me aan te gapen
 en me steeds maar
 te vertellen 
 dat het zo laat is
 dat het 
 veel 
 en veels te laat is

©FuroreHugo
Schrijft iedere avond een vers. Dus vers.
________________________
Donderdagvers: vrije ruimte
Taal wil haar ding doen. Wat gebeurt er als ik het de vrije ruimte geef?
Iedere donderdag in 2021 laat ik mijn taal los en kijk ik wat ze doet.
52 weken lang. Alle andere dagen van de week heb ik een ander thema.

(Geschreven n.a.v. / tijdens een workshop ‘Spoken Word’ van Via Berlin.)

Dit delen: