Selecteer een pagina

bevroren

haar internet was instabiel het beeld te vaak bevroren of ze nou achter in de kamer zat of bij het raam van voren vaak viel ze weg, had geen geluid of hoorde ze slechts halve zinnen ze wist niet meer wat wijsheid was en wat toch te beginnen zomers had ze goed bereik...

schermen

het is zo plat dat wat wij hebben zo oppervlakkig  en ondiep toch blijf ik je maar pakken veel te lang steeds aan je plakken ik leg je veel te weinig  weg want ik heb leegtes om te vullen met zien hoe anderen steeds lullen over de platheid  van het leven waar  ze geen...

thuisles anno 2085

toen woonden ze nog in woningen  die vensters hadden  waar je doorheen kon kijken als je eenzaam was keek je naar buiten, naar knoppen in de rozenstruik of hoe de takken van de hazelaar de ondergaande zon aantikten bracht Minoes, de staart omhoog, een glimlach op hun...

typisch

letter voor letter drukken mijn vingers gedachten tot woorden woorden tot zinnen voor mijn ogen ontrolt wat  vluchtig was mijn binnenwereld die langzaam stolt tastbaar eindelijk tastbaar