naseizoen

en nu de zomer  opnieuw haar jas uitdoet en ik ‘m aan knisperen de herfst en ik hand in hand met onze voeten door de bontgekleurde straten zo peinzen we  onder onze natbewaaide kruinen over wat we graag behouden willen maar toch los zullen gaan laten ze sombert wat ...

cyclus

de bladeren vallen in mijn hoofd mijn gedachten knisperen  bij iedere stap waai ik beelden op van toen en ach en och, och ja de geur van wegterend verdriet compost van gevoelens om morgen, niet nog vandaag, voeding te zijn voor nieuw leven in mijn brein dan zal er...