iets

het zijn niet de woorden die je zegt die bij me binnenkomen maar iets daaronder het zijn niet mijn oren waarmee ik luister die verstaan wat je zegt maar iets daarbinnen het is niet mijn hart waarmee ik voel hoe wat je doet me raakt maar iets veel...

wijze raad

mocht iemand jou vertellen aan welke kwaal hij lijdt zeg dan ‘och wat naar’ in plaats van uitgebreid te heugen over ooms en tantes die tot een ieders grote spijt diezelfde kwaal ooit leden en na een hele nare strijd in met pijn gevulde dagen het hier verruilden voor...

trainerstranen

de dode paarden zaten in de stoel hun hoofden schudden heen en weer ze hadden elkaar opgezocht want één paard is geen paard twee paard  een lege dop ze briesten slechts te vaak en te luidruchtig de spreker  noem hem leraar hij was hun trainer had samen  met zijn...

systemisch werk

als zwamdraden  onder de grond zijn we verbonden met elkaar tot systemen we zien het niet fysiek toch geven we door hoe we ons gedragen moeten  willen  kunnen zullen paddestoelen meer niet op vruchtbare grond van...

bijproductie

ach wij mensen wat kunnen wij elkaar toch mooie dingen bieden en tegelijktertijd creëren we in al die schoonheid zoveel pijnlijk afval konden we maar wegdoen wat niet helpend is kliko’s plaatsen in ons relationele veld Ja! laten we dat doen! maak ze grijs, groen,...