Selecteer een pagina

feest

het leven is een bijzonder feest wanneer je inzicht hebt geboektje in je diepten bent geweestde weg omhoog kent in je geestde tegenslagen niet meer vreestwanneer de voorspoed je bezoekt -te leven dat is een absoluut geen feestals je nooit tickets hebt geboekten nog...

toegegeven…

toe te geven wat je ontkende omdat je het niet wilde de schaamte  die je ontweek door niet te kijken de pijn die je verstopte achter je eigen rug het verdriet dat je voorkwam door niet te huilen daaraan toe te geven blijkt wonderbaarlijk een...

wie

wie ben ik eigenlijk echt? dat kind  dat in mijn hoofd woont die man die niet volwassene of die kerel die ik altijd in de spiegel zie die grote man die vent die ik niet ken die me aankijkt als een vreemde ze verschillen zo wie ben ik echt? ik ben ze beiden maar welke...

2e kans

Als ik mijn leven zou herleven, was ik dan ook wie ik nu ben Ik zou andere keuzes maken omdat ik nu de fouten ken waardoor ik van mijn koers geraakte en neerviel waar het niet meer ging Ik zou veel minder schade hebben begrijpen wat me toen ontging  Ik zou een heel...

vraag!

Alles wat ik doe of ben is dat meer dan een toevallige gebeurtenis in jouw bestaan? En is jouw mening daarover niet slechts een afdruk die jij achterlaat in deze wereld? In ieder oordeel  dat je velt over wie ik ben weerspiegel je toch jezelf? Ik vraag je  als je me...