Ik ben weer op de vlucht naar jou
om mijzelf niet te ontmoeten
Jij dooft, jij dempt, jij stelpt
dat waar ik zelf niet bij wil

Kijk mij aan! roept iets
diep van binnen naar me
Kom dan lafaard!
Kom dan terug?!

Maar ik ga op de vlucht
naar jou. Omdat het bij jou
veel zachter lijkt
en liefdevol

voor even


01-04-2018

Dit delen: