Het is een zware vrucht
die ik wil plukken

Hangt hij te laag?
Het komt niet van de grond hier

Het is hier zo bekrompen
Maar waarom dáár dan wel?

Een zware vrucht is het
die vraagt aan mij

Pluk me! Pluk me!
Pluk me vrij!


Aanleiding: Iemand die hier in Nederland zwaar promotiewerk verricht rondom een taboe-onderwerp. En overzee (Californië) waar het taboe nóg groter is, krijgt ze het beter van de grond en meer ondersteuning dan hier in Nederland.

(Een 1-minuut gedicht is in 1 minuut geschreven n.a.v. een persoonlijk verteld verhaal. Zie ook de bijsluiter.)

Dit delen: