het steekt

ik vroeg je het mes te verwijderen dat je in mijn rug geplant had je weigerde en verklaarde slechts waarom je het daar plantte ik zei dat ik zo niet vrij kon ademen dat het niet kies was dat mes te planten maar jij verklaarde slechts waarom je het daar plantte nu...

prikkelend

het stekelvarken zei ach knuffelbeer  ik wil wel een relatie maar knuffelen  met stekelvarkens probeer het maar dat gaat nie tenzij… zei beer en uit de naaidoos pakte hij het oude speldenkussen zet jij maar een muziekje op zei hij, ik ben zo terug ik kleed me even om...

wijen

wie ben ik dat ik ik zoals ik wie ben jij dat jij jijt zoals jij  kan ik ikken zoals jij kan jij ikken zoals ik wie zijn wij dat wij wijen zoals jij en ik

tweestrijd

mijn hart zegtvolg mij nou maardat wat ik voel dat kloptterwijl mijn brein zegtmijn weg is beterdat wat ik weet is waardaar tussenin ben ikeen slechte mediatorprobeer die strijd te sussenmijn hart, mijn kop ze zijn me beiden liefhoe kies ik daar nou tussen?

alsof

ik heb de kaarsjes aan gedaanzodat ik in het vuur kan starende kachel uit, een deken omop Spotify iets met gitarenzo voel ik de genoeglijkheiddie we kennen nog van vroeger jarentoen jij nog levend naast mij zatje zachte strelen door mijn harennu heb ik slechts je...

halleluja!

jaja een mondkap ter bescherming in musea, op ons werk maar de here geeft ontferming qua corona in de kerk kaploos mogen wij daar binnen zingen het virus uit de lijven om theatraal te kunnen bidden of god corona wil verdrijven dan wordt de loftrompet gestoken speelt...

liefde

ik verklaarde de liefde mijn liefde nou dat heb ik geweten de liefde die ik toen ontving die zal ik nooit vergeten ik stond in meer dan vuur en vlam nog voor het allereerst gezicht probeer dát maar eens te vangen in een achtregelig...

held

hij liet de wereld van zijn schouders rollen de last werd hem nu toch te zwaar nou kon hij wel wat hebben maar ’t was altijd stilstaan zelden hollen het begon hem door zijn hoofd te tollen altijd stond hij voor de ander klaar zijn eigen sores maakte hij onwaar door ze...

kluizenaar

mag ik voor een dagje in de drukte van mijn schedelheel even de kluizenaar zijnteruggetrokken in een hoekjeweg van alle stemmenmassa’adie rondgalmende gedachtenwaar zelfs de stilte voor een keertjezich even niet laat horendat ik daar rustig zitten kangenoeg heb aan...

verdwaald

ik was verdwaald  in mijn gedachtengangen ‘k had geen idee meer waar naartoe ik zag alleen maar dichte deuren wilde weg en wist niet hoe toen kwam ik jou daar  zomaar tegen je kwam me lachend tegemoet je hebt me  bij de hand genomen en bracht me naar mijn blij...